Monday, July 11, 2016

मोडी लिपी प्रशिक्षण भाग- 7- बाराखडी य ते ष


श्री
मोडी लिपीच्या बाराखडीचा पुढचा भाग युट्यूबवर अपलोड केला आहे. या भागात मोडी तज्ज्ञ श्री. मंदार लवाटे आपल्याला य, र, ल,व, श आणि ष या अक्षरांची बाराखडी शिकवतील. यापैकी श आणि ष या दोन अक्षरांच्या मोडी बाराखडीत आणि मराठी बाळबोधच्या बाराखडीत फारसा फरक नाही. ही बाराखडी आपल्याला खालील लिंकवरुन डाऊनलोड करता येईल
https://drive.google.com/file/d/0Bxla3B7ilu_ZamZKWVFVcUVVdzA/view?usp=sharing

या बाराखडीचे व्हिडिओ प्रशिक्षण -


मोडी प्रशिक्षणाचे सर्व व्हिडिओ आपल्याला खालील लिंकवर मिळतील -
https://www.youtube.com/user/amitsg1

No comments:

Post a Comment