Monday, October 10, 2016

मोडी लिपी प्रशिक्षण भाग - 9 - बाराखडी अ ते अः

श्री

मोडी लिपीची व्यंजने आपण शिकत असाल. त्यांचा सरावही झाला असेल. बऱ्याच विलंबानंतर मोडी लिपीचे स्वर नव्या व्हिडिओद्वारे देत आहोत. मध्यंतरी काही कामामुळे स्वर शिकविण्यास विलंब झाला त्याबद्दल क्षमस्व. आता आपण श्री. मंदार लवाटे यांच्याकडून मोडी लिपीचे स्वर शिकुयात. खालील व्हिडिओवरुन आपण मोडी स्वर शिकू शकता

संपूर्ण व्यंजने आणि स्वर शिकण्यासाठी

https://www.youtube.com/channel/UCBA_F-UIqMsp__bd2DLE_Tg

No comments:

Post a Comment