Wednesday, June 29, 2016

मोडी लिपी प्रशिक्षण भाग - 3- बाराखडी च ते ञश्री
धीच्या भागात आपण मोडी लिपीची क ते ङ या अक्षरांची बाराखडी शिकलो. आता या भागात आपण ते या अक्षरांची बाराखडी शिकणार आहोत. मोडी लिपीमध्ये लिहिलेल्या कागदपत्रांमध्ये हे अक्षर दिसत नाही. त्यामुळे या अक्षराच्या बाराखडीचा सराव करण्याची गरज नाही. केवळ मराठी वर्णमालेचा एक भाग म्हणून या पाठात या अक्षराची बाराखडी दिली आहे. ही बाराखडी आपल्याला खालील लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घेता येईल.
https://drive.google.com/file/d/0Bxla3B7ilu_ZYmZfeWxqbUdfY2s/view?usp=sharing
आधीच्या पाठात दिलेल्या क ते ग या बाराखडीचा सराव सुरु ठेवा. रोज किमान पाच वेळा ही बाराखडी लिहिलीत तर ती लवकर आत्मसात होईल. चला तर मग आता शिकूया बाराखडीचा पुढचा भाग च ते ञ -


प्रशिक्षणाचे सर्व व्हिडिओ खालील लिंकवर पाहता येतील -
https://www.youtube.com/watch?v=JYhMyUNqsFQ&list=PLCMSpB6v_YetSEcc3QTVZheNinIJa3iBB

No comments:

Post a Comment